การพนันออนไลน์

ประโยชน์การพนันออนไลน์ต่อกลยุทธ์การทำธุรกิจ

ปัจจุบันนี้ธุรกิจมีเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง แต่ละธุรกิจนั้นจะความเกี่ยวเนื่องกันทั้งด้านทางตรงและทางอ้อม มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันบ้างขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนั้น หลายธุรกิจมีการนำการพนันออนไลน์ไปใช้เพื่อสร้างคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจน แม้ว่าการพนันออนไลน์ในมุมมองของบางคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่รู้หรือไม่ว่าการพนันออนไลน์นั้นมีประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจเป็นอย่างมาก และการพนันออนไลน์ยังเป็นตัวสร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำไมนะหรือก็เพราะว่าการเล่นพนันออนไลน์นั้น ถ้านักธุรกิจที่ชื่นชอบการเล่นพนันเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่เล่นเพราะเสพติดการพนันแล้ว จะพบว่าในการเล่นพนันออนไลน์นั้นมีเทคนิคการเล่นที่สามารถนำไปสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ไม่ยากเลย

กลยุทธ์ทางธุรกิจก็คือเทคนิค วิธีการที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คล้ายคลึงกับการเล่นการพนันออนไลน์เช่นกันคือ เราจะทำอย่างไรให้เราเล่นได้ชนะในเกมส์การพนันที่เรากำลังเล่นอยู่ แล้วการพนันออนไลน์สามารถนำมาสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างไร

1.การวางแผน

ในการเล่นพนันออนไลน์เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแล้ว นั้นนักพนันต้องมีการวางแผนในการเล่นว่าต้องเล่นอย่างไร แต่ละรอบควรลงเงินเดิมพันเท่าใดและมีเวลาในการเล่นเท่าไหร่ที่จะทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป เล่นพนันได้เงินรางวัลหรือเสียเท่าไหร่ควรหยุดเล่น ซึ่งทุกอย่างมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี การทำธุรกิจก็เช่นกันต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะได้มาเพื่อความสำเร็จในธุรกิจนั้น

2..STRENGTHS

หมายถึง จุดแข็งที่มีอยู่ในธุรกิจของเรา ถ้าเปรียบกับเกมส์พนันไพ่ก็คือไพ่ที่อยู่ในมือของนักพนันนั่นเอง ว่าไพ่ที่อยู่ในมือนั้นเป็นไพ่ที่ดีมากพอที่จะสู้กับไพ่ในมือของนักพนันคนอื่นได้หรือไม่ ถ้าเปรียบแล้วลำดับความใหญ่ของไพ่นั้นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ ซึ่งในทางธุรกิจก็หมายถึงว่าธุรกิจที่เราทำอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งและจุดแข็งอะไรบ้างที่จะทำให้ชนะคู่แข่งได้ เช่น จุดแข็งในด้านสภาพคล่องทางการเงิน จุดแข็งในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ

3.WEAKNESSES

หมายถึงจุดอ่อน คนทุกคนย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้ว สำหรับนักพนันก็เช่นกัน นักพนันบางคนเป็นคนที่เก็บอาการไม่อยู่มีอะไรก็แสดงออกทางสีหน้าแววตาหมด เมื่อนักพนันคนอื่นเห็นก็ทราบได้ทันทีว่านักพนันคนนี้มีโอกาสแพ้หรือชนะในรอบการเล่นนี้ เมื่อนักพนันรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนแบบนี้ นักพนันก็หันมาเล่นพนันออนไลน์ซึ่งไม่ต้องเห็นหน้ากันทำให้นักพนันคนอื่นเดาสีหน้าของตนได้ ทำให้นักพนันมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้น การทำธุรกิจก็เช่นกันในองค์กรหรือบริษัทต้องมีจุดอ่อนใดจุดอ่อนหนึ่งอยู่เสมอ ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดสมบูรณ์100% ซึ่งเมื่อทราบถึงจุดอ่อนแล้วก็ต้องหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนนั้นให้มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานน้อยที่สุด หรือถ้าสามารถขจัดจุดอ่อนนั้นได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

4.OPPORTUNITIES

ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เรามีโอกาสชนะ ในการเล่นการพนันการที่เราจะชนะในเกมส์การพนันได้ นอกจากการฝีมือการเล่นแล้ว ฝีมือและประสบการณ์ของนักเล่นคนอื่นที่เล่นกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินการแพ้ชนะในเกมส์ได้ ถ้าเราเล่นพนันออนไลน์ในโต๊ะที่มีนักพนันออนไลน์มือใหม่มีประสบการณ์การเล่นน้อยกว่าเรา เราก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้น สำหรับธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราทำธุรกิจแบบเดียวกันกับนักธุรกิจคนอื่น แต่เรามีประสบการณ์มากกว่ามองเห็นโอกาสหรือจังหวะในการลงทุนได้ดีกว่า เมื่อปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว คนที่มีประสบการณ์ก็จะมองเห็นช่องทางในการขยายหรือลงทุน แต่นักธุรกิจหน้าใหม่อาจจะยังมองไม่เห็นทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้

5.THREATS

อุปสรรคภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อนี้สำหรับนักพนันออนไลน์แล้วการเลือกเข้าไปเล่นนั้น ส่วนมาจะเป็นแบบสุ่มเข้าไปเล่น เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่านักพนันที่เราเล่นด้วยนั้นเก่งหรือไม่เก่งกว่าเรา ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการเล่นพนันออนไลน์อย่างหนึ่ง ซึ่งเราต้องทำการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ด้วยการเลือกเล่นในระดับที่ต่ำกว่าความสามารถของเราหนึ่งระดับหรือจะยอมเข้าไปเสี่ยงดูขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ สำหรับธุรกิจก็เหมือนกัน เมื่อทำธุรกิจย่อมมีอุปสรรคจากภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากคู่แข็งที่เข้มแข็ง จากกฎหมายที่ออกมาทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักไป เราต้องเตรียมรับมือกับอุปสรรคหรือวางแผนให้สอดคล้อง เพื่อที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นอุปสรรคกับเรา

จะเห็นกว่าการเล่นการพนันออนไลน์นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการนำมาสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ นักธุรกิจบางคนที่ชื่นชอบการเล่นพนันออนไลน์เพื่อเป็นการพักผ่อนสร้างความผ่อนคลายให้สมอง เมื่อเกิดปัญหาในธุรกิจของตนแล้ว เมื่อเข้ามาเล่นพนันออนไลน์ได้มาเจอนักพนันใช้กลยุทธ์ในการเล่นพนันกับตน ก็ได้นำกลยุทธ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขอลตนจนธุรกิจก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง